Promoce

28.06.2012 21:01

Včera jsme přijeli z Chorvatska rovnou do Olomouce Petrovi na promoci. Po pětiletém dálkovém studiu získal titul Mgr.